Hoppa till innehåll

Socialstyrelsen: uppdaterad information om aniridi

skärmdump socialstyrelsens hemsida

Socialstyrelsen har nyligen uppdaterat sin kunskapsdatabas med ny och viktig information om aniridi. Denna uppdatering är viktig för att öka förståelsen och kunskapen om aniridi, vilket kan bidra till att förbättra livskvaliteten för de som lever med detta sällsynta ögontillstånd med tillhörande utmaningar.

Kunskapsdatabasen, som produceras av Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd vid Ågrenska på uppdrag av Socialstyrelsen, innehåller information om över 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd. Den uppdaterade informationen om aniridi är en del av denna databas och är avsedd för både läkare, vårdpersonal och andra professioner som hanterar aniridi eller aniridi-relaterade tillstånd och för personer som själva lever med detta sällsynta tillstånd.

Den uppdaterade informationen om aniridi finns tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats och kan laddas ner i PDF-format. För mer information och för att ta del av de senaste uppdateringarna, besök Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd:

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/kongenital-aniridi/

Den senaste revideringen är gjord av professor Neil Lagali, avdelningen för oftalmologi, medicinska fakulteten, Linköpings universitet