Hoppa till innehåll
pojke och flicka spelar piano

Välkommen till en sällsynt värld

Aniridi Sverige är en rikstäckande ideell förening som samlar diagnosbärare, familjer och närstående till dem som lever med det sällsynta ögontillståndet aniridi och aniridirelaterade diagnoser. Förutom att skapa en gemenskap och plattform för stöd och erfarenhetsutbyte så arbetar vi för att främja forskning och sprida information och forskningsresultat samt evidensbaserade råd kring detta sällsynta ögontillstånd.

Vi är även medlemmar i Riksorganisationen Sällsynta Diagnoser, i Synskadades Riksförbund, samt i den europeiska federationen Aniridia Europe. 

 Uppdaterad information om aniridi hittar du främst i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd, men vi har också samlat lite information om aniridi under rubriken Om aniridi. Du kan även hitta en sammanfattning i broschyren Kongenital aniridi framtagen 2017 av Aniridia Europe i samarbete med Aniridi Sverige och översatt till svenska av Aniridi Sverige. 

Nyheter

Socialstyrelsen: uppdaterad information om aniridi

Socialstyrelsen har nyligen uppdaterat sin kunskapsdatabas med ny och viktig information om aniridi. Denna uppdatering är viktig för att öka förståelsen och kunskapen om aniridi, vilket kan bidra till...

EAC 2024 och nordiskt möte i Stockholm, 31/5 – 2/6, 2024

Dags att börja planera nästa års stora event Aniridi Sverige har den stora äran att i samarbete med Linköpings universitet och Aniridia Europe stå värd för nästa europeiska forskningskonferens, EAC...

7th EUROPEAN ANIRIDIA CONFERENCE 

Aniridia Sweden together with Linköping University and Aniridia Europe are proud to announce the 7th European Aniridia Conference (EAC) that will take place in Stockholm, Sweden on May...

Forskning skapar livschanser

En av Aniridi Sveriges viktigaste uppgifter är att inspirera till, stödja och medverka till forskning om aniridi och aniridirelaterade tillstånd samt kring aniridikers levnadsvillkor. Genom forskning...

Bli medlem i Aniridi Sverige

Under de två senaste decennierna har det skett fantastiska framgångar inom forskning och kunskap om aniridi och aniridirelaterade tillstånd, vilket definitivt kommit att skapa nya möjligheter och...